Frokostmøte: Korrupsjon og menneskerettigheter - alt henger sammen

Fredag 9. februar 2024

08.30 - 10.00

Grand Bergen

Meld deg på her

Korrupsjon utgjør en trussel mot næringslivet, demokratiet og menneskerettighetene. Det undergraver godt styresett, virker konkurransevridende og hindrer økonomisk utvikling.

Korrupsjonsbekjempelse er avgjørende for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Konsekvensene kan være fatale.

Hvordan foregår korrupsjon? Hvilken betydning og ansvar har din virksomhet? Hva er omfanget av de illegale pengestrømmene, og hvilke konsekvenser får det?

I dette frokostmøtet setter vi fokus på utbredelsen av korrupsjon, sammenhengen mellom korrupsjon og menneskerettigheter, samt de underliggende faktorene som fører til korrupsjon og hvordan man kan unngå det.

Frokostmøtet etterfølges av en lukket workshop (kl. 10.20-12, inkl. lunsj) for FUTURE-PROOF-nettverket. I workshopen går vi i dybden på praktiske tiltak for å motarbeide korrupsjon.

FUTURE-PROOF er et tverrfaglig nettverk hvor virksomheter kan lære av og med hverandre om menneskerettigheter i næringslivet, i regi av Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd. Nå inviterer vi virksomheter til refleksjon og diskusjon rundt årsakene til og konsekvensene av korrupsjon.

Program

Påmelding

Frokostmøtet er åpent for alle. Påmelding til frokostmøtet er gjennom Bergen Næringsråd.