Implementeringsworkshop: Hva, hvem, hvordan?

Mandag 16. januar 2023

09.00 - 11.30

Frydenbø Marina (Damsgårdsveien 135)

(Intern) organisering av arbeidet med aktsomhetsvurderinger – systemer, prosesser og fordeling av oppgaver

Det er økte krav og forventninger til at bedrifter jobber systematisk med ivaretakelse av menneskerettigheter - fra myndighetene, ansatte, kunder, og samfunnet for øvrig. Men hvordan gjør man det? Hvem bør være involvert i hvilke oppgaver? Og hvordan kan disse oppgavene utføres på best mulig måte?

I denne workshopen med Katrine Vetaas Vedeler, som har erfaring med menneskerettighetsarbeid i ulike bedrifter, tar vi for oss de ulike stegene i aktsomhetsvurderinger og diskuterer hvordan virksomheter kan organisere seg for å løse disse oppgavene i praksis.

Dette temaet kom som et ønske fra flere av virksomhetene, så vi håper at dere fortsetter å sende oss innspill!

Program


Arrangementet er åpent for alle som er en del av FUTURE-PROOF nettverket.

Det er mulig å stille med flere deltakere fra hver virksomhet.