Hvordan posisjonere din virksomhet for å vinne kontrakter?

Torsdag 18. februar 2021

17.30 - 19.00

Digitalt

Se opptak her

For at man skal overleve som leverandør til det offentlige - eller det private - er man nødt til å ivareta menneskerettighetene i egen virksomhet, og i egne verdikjeder. I tillegg må man kunne dokumentere hva og hvordan man følger opp, og at man faktisk gjør dette.

Inventura og FUTURE-PROOF invitererer derfor inn til frokostseminar for å vise deg og din virksomhet hvordan man kan være en attraktiv kunde og vinne frem i anbuds/tilbuds konkurranser.

FNs UNGPs (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) får stadig en større rolle i hvordan selskaper forventes å jobbe med ivaretakelse av menneskerettigheter i sine verdikjeder. I Norge ser vi også at dette har påvirket hvordan det forventes at man jobber med selskapets bærekraftsmål. Offentlige virksomheter skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser. Dette påvirker hvordan du og din virksomhet må være forberedt på å møte slike krav i tilbudsprosesser, for å kunne nå opp i konkurransen.

I første del av seminaret tar vi for oss lovverket og hva som forventes av leverandørene. I andre del ser vi på hva menneskerettigheter betyr for din virksomhet, og hva du kan gjøre for å følge med på at disse blir ivaretatt. I siste del gir vi deg noen tips for hvordan du kan være forberedt og skrive et godt tilbud. Avslutningsvis ser vi på et case og oppsummerer med en sjekkliste til hjelp i eget arbeid, hva enkeltbedrifter kan gjøre for å få oversikt over egen påvirkning på menneskerettighetsarbeidet, og dermed bedre egen konkurransekraft.