FUTURE-PROOF-konferansen: Ansvar i urolige tider

Onsdag 31. mai 2023

10.00 - 16.00

Grand Bergen

Meld deg på her

Det er økte krav og forventinger til næringslivets rolle i å sikre menneskerettigheter og sosial bærekraft. Hvordan kan næringslivet på best mulig måte ivareta sitt ansvar, også i urolige tider?

På FUTURE PROOF-konferansen, setter vi fokus på viktige aspekter ved menneskerettighetsarbeidet:

FUTURE-PROOF er et tverrfaglig nettverk hvor virksomheter kan lære av og med hverandre om menneskerettigheter i næringslivet, i regi av Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd. Nå inviterer vi små, mellomstore og store virksomheter til refleksjon og diskusjon rundt hva aktsomhetsvurderinger betyr i praksis.

Konferansedelen blir etterfulgt av workshops, det er mulig å melde seg på hele dagen eller kun én av delene.

Les mer om programmet her