Fra preik til praksis - nytt lovforslag stiller nye krav!

Torsdag 6. februar 2020

17.30 - 19.00

Grand selskapslokaler: Nedre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen

Hver dag skjer det grove menneskerettighetsbrudd fordi bedrifter er uaktsomme. Nå kan det komme strengere krav om full åpenhet om hvem bedriften din handler med og hvordan bedriften arbeider med aktsomhetsvurderinger. Møt bedrifter og internasjonale eksperter som deler sine erfaringer.

Vi spør:

I samarbeid med Raftostiftelsen, vil global sjef for «Social Impact and Human Rights» hos IKEA, Greg Priest, sammen med ekspert på næringsliv og menneskerettigheter, Salil Tripathi fra Institute for Business and Human Rights, hjelpe oss å besvare spørsmålene i diskusjon med representanter fra sentrale bedrifter og akademia i regionen.