Covid-19: balansen mellom økonomi og mennesker?

Onsdag 20. mai 2020

00.00 - 00.45

Digitalt

Se opptak her

Som Norges største eksportregion representerer Vestlandet episenteret for de økonomiske utfordringene som Covid-19 og oljeprisfallet bringer med seg.

Dette får spesielt store konsekvenser for arbeidsforholdene til de som opererer i land som fra før har problemer med menneskerettigheter.

Dilemmaene står følgelig i kø og vi spør derfor i lys av situasjonen; hvilket ansvar har de norske bedriftene for å respektere menneskerettighetene inkl. hos sine leverandører?