Åpenhetsloven - veien videre

Onsdag 26. oktober 2022

08.45 - 10.15

Akvariet (Nordnesbakken 4)

Ansvarlig næringsliv

1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre sivilsamfunnet tilgang på informasjon. Dette gjøres gjennom at loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som så skal redegjøres for i en rapport som skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

I dette frokostmøtet får vi besøk av Christoffer Bjørnum, seksjonssjef i Forbrukertilsynet.
Han vil forklare rollen til Forbrukertilsynet i veiledningen, kontrollen og håndhevingen av åpenhetsloven, samt hvilke forventninger Forbrukertilsynet har til bedriftene på dette stadiet og videre.

I tillegg får vi et praktisk perspektiv fra næringslivet om arbeidet med loven, prioriteringer og utfordringer. Deretter blir det tid til spørsmål fra salen.

Program

Det serveres frokost fra kl. 8.15.

Arrangementet er åpent for alle som er en del av FUTURE-PROOF nettverket. Det er mulig å stille med flere deltakere fra hver virksomhet.

Påmelding gjennom kalenderinvitasjonen eller ved å sende mail med antall til prosjektkoordinator for FUTURE-PROOF (maren.nordgreen@rafto.no) innen fredag 21. oktober.