Seminar for styrer og ledelse

Menneskerettigheter som premiss for lønnsom og langsiktig virksomhetsstyring

God risikohåndtering representerer en av de viktigste bærebjelkene for lønnsomhet og langsiktig avkastning. I dette digitale seminaret vil du som styremedlem eller leder for en bedrift, uavhengig av størrelse, få innsikt i en av de mest alvorlige risikoene næringslivet står overfor: brudd på menneskerettighetene.

Bedriftsledere og styremedlemmer i Bergen må være proaktive. FUTURE-PROOF inviterer derfor ledende internasjonale eksperter på næringsliv og menneskerettigheter til å øke forståelsen av risikoene, hva som forventes av selskaper og hvordan risikoene kan håndteres. I tillegg har vi gleden av å ha med oss et panel bestående av personer med spesialkompetanse nasjonalt og bred kunnskap om næringslivets menneskerettighetsansvar.

Seminaret passer for alle styremedlemmer og ledelse uavhengig av størrelse på bedriften eller hvor din virksomhet primært opererer. Forventingene og kravene forplikter ikke bare her hjemme, men også utover i din direkte eller indirekte leverandørkjede.

Trykk inn på arrangementet under for å lese mer om seminaret fra høsten 2020 og se opptak.

Seminar for styrer og ledelse