Journalisters bruk av Åpenhetsloven

I Journalistens artikkel "Slik kan journalister bruke den nye åpenhetsloven" av Ole Dag Kvamme, gir Ole Mestad, leder for Etikkinformasjonsutvalget sine innspill i hvordan journalister skal bruke Åpenhetsloven.

"Loven har en aktiv og en passiv del. Det første innebærer at bedriften selv må offentligjøre såkalte aktsomhetsvurderinger, som er et juridisk begrep, og bygger eksplisitt på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Den passive delen gjelder alt selskapet må svare på hvis noen spør."

Les hele artikkelen her.