Et vestlandsk næringsliv godkjent for fremtiden

Jan Erik Kjerpeseth (CEO i Sparebanken Vest) og Jostein Hole Kobbeltvedt (daglig leder i Raftostiftelsen) skriver i E24 at norsk næringsliv må henge med for å møte nye krav om bærekraft fra EU, om behovet for en menneskerettighetslov for næringslivet og om viktigheten av et næringsliv som deler kunnskap og erfaringer med hverandre.

Les saken på E24.no